Ασκούμενοι

Αίτηση εγγραφής ασκουμένωνΑ/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL
1 162 ΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2261020422 ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 mkagia@hotmail.com
 

 

3 155 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6980958854

 

meelibal@hotmail.com
 4  166  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  6980359945

 

  ΘΗΒΑ  dimi6070@gmail.com
5 165 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6949299936 angiesmyrnaiou1993@gmail.com

Ασκούμενους ν. 4194/2013

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

– ΑΣΚΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ