Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Διευθυντής 2261028340
Υποδιευθυντής 2261021115
Υπασπιστής 2261088882
Προϊστάμενος 2261028211
Αρχείο 2261088884
Διαχείριση 2261088870
Γ.Α.Α. (Προϊστάμενος) 2261027636
Γραφείο Αλλοδαπών 2261088871
Γραφείο Ασφάλειας Τροχαίας 2261088886
Γραφείο Εκπ/σης – Ταυτοτήτων 2261088887
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Διοικητής 2261088830
Υποδιοικητής 2261088831
Δημόσιος Κατήγορος 2261088832
Γραφείο Αγορανομίας 2261088833
Αρχείο 2261088834
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2261088835
Γραμματεία 2261088836
Θεωρήσεις εγγράφων 2261088837
Γραφείο Αξιωματικών 2261088838
Σκοπός Πύλης 2261088868
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Διοικητής 2261088850
Υποδιοικητής 2261088851
Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 2261088852
Γραφείο Αλλοδαπών 2261088853
Αρχείο 2261088854
Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας 2261088855
Γραμματεία 2261088856
Γραφείο Ταυτοτήτων 2261088857
Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών 2261088858
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Διοικητής 2261028328
Υποδιοικητής 2261088841
Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης 2261088842
Γραφείο Προανακρίσεων 2261088843
Αρχείο 2261088844
Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας 2261088845
Γραμματεία 2261088846
Γραφείο Έκδοσης Αδειών Μοτ/των 2261088847
Γραφείο Αξιωματικών 2261088848
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 2267032000, 2267031333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2261033333, 2261032311
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2267042220

2267022100 (Παραλίας Διστόμου)

2267051226 (Κυριακίου)

Ι.Κ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261029058
Ο.Α.Ε.Δ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261028378
Ο.Α.Ε.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261029137
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Προϊστάμενος 2261028505
Δικαστικό Τμήμα 2261352308
Τμήμα Ελέγχου 2261352329
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2267041205
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261028555
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου 2261350801, 2261350802
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2261350806, 2261350816
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2261350820, 2261350824
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2261350832
Ληξιαρχείο 2261350836
Δημοτολόγιο 2261350837
Πρωτόκολλο 2261350838
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2261350840
Τμήμα Πολεοδομίας 2261350855, 2261350856
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Υπηρεσιών Καθαριότητας 2261350857
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261020051