Συντάκτης: Βασίλειος Δαλαμάγκας

Ανακοίνωση Συλλόγου για αποχή των μελών του από 27-11-2023 έως και 4-12-2023 για φορολογικό νομοσχέδιο