Κατηγορία: Νομοθεσία-Νομολογία

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασηςεκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 τηςΕ.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του...