Κατηγορία: Νομοθεσία-Νομολογία

Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται η συζήτηση μετά την έκδοση προδικαστικής- νέα τακτική

Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται η συζήτηση μετά την έκδοση προδικαστικής- νέα τακτική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

12-2-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος  ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ

Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ

Ρύθμιση οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9009

Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.) Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων που τροποποιούνται ανά Κώδικα (Πίνακες)

Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.) Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων που τροποποιούνται ανά Κώδικα (Πίνακες)

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oles-oi-tropopoiiseis-se-kodikes-me-ton-n-4509-2017-ak-kpold-pk-kpd-kdd-ka

Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια

Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια

Συναινετικά διαζύγια-ανακοινωση-επιστολή Ολομέλειας[16961]

Η διαδικασία δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών στην ΑΑΔΕ

Η διαδικασία δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών στην ΑΑΔΕ

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37703