Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πράξη Πρωτοδικείου για αναστολή εργασιών

ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας Δικαστηρίων

Ανακοινώσεις Εισαγγελίας και Ειρηνοδικείου σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων

Ανακοινώσεις Εισαγγελίας και Ειρηνοδικείου σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων

Παράταση της αναστολής για την υποχρέωσηηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεωνστα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκατα-στήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.