Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ψήφισμα για τον εκλιπόντα συνταξιούχο συνάδελφο Ιωάννη Πίτσο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και τηςδιαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης τουάρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207)

ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ AΠΟ 26-7-2021 ΕΩΣ 2-8-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου2021 και...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00...

ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣAΠΟ 12-7-2021 ΕΩΣ 15-7-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου...

ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ AΠΟ 5-7-2021 ΕΩΣ 12-7-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021και...