Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Παράταση της αναστολής για την υποχρέωσηηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεωνστα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκατα-στήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ 2022-1

Ανακοίνωση για συνέχιση στοχευμένης αποχής σχετικά με την προσθήκη στο άρθρο 187 ΠΚ. έως 31-7-2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27.6.2022)