Κατηγορία: Νομοθεσία-Νομολογία

Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται η συζήτηση μετά την έκδοση προδικαστικής- νέα τακτική

Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται η συζήτηση μετά την έκδοση προδικαστικής- νέα τακτική

«Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους».

«Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους».

Εκπροσώπηση από δικηγόρους στις διοικητικές αρχές

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)

ΦΕΚ β 3496-21-8-2018

Απόφαση Ολ. Α.Π.  σχετικά με το θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Απόφαση Ολ. Α.Π. σχετικά με το θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

201808032013283890