Κατηγορία: Νομοθεσία-Νομολογία

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4531/2018 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4531/2018 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

fek-62-2018

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 με τις αλλαγές στον ΚΟΚ και τις ρυθμίσεις για τα ταξί

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 με τις αλλαγές στον ΚΟΚ και τις ρυθμίσεις για τα ταξί

fek-59-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

12-2-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος  ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχεθέντος ακινήτου κατά τον ΚΕΔΕ

Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ

Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ

Ρύθμιση οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9009

Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.) Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων που τροποποιούνται ανά Κώδικα (Πίνακες)

Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.) Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων που τροποποιούνται ανά Κώδικα (Πίνακες)

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oles-oi-tropopoiiseis-se-kodikes-me-ton-n-4509-2017-ak-kpold-pk-kpd-kdd-ka

Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου.

Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου.

Παροχή κοινοφελούς εργασίας ανηλίκων

Επίδοση δικογράφων αστικών υποθέσεων στο εξωτερικό

Επίδοση δικογράφων αστικών υποθέσεων στο εξωτερικό

Επίδοση δικογράφων αστικών υποθέσεων στο εξωτερικό