Κατηγορία: Ταμεία

: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων  κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152),  όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)»

: «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)»

Υ.Α.

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως 50.000,00 €

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως 50.000,00 €

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και ΦΚΑ έως 50.000 ευρώ

Υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

ΦΕΚ-4640Β.29-12-2017-ΑΠΟΦ.62134[26498]

«Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»

«Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 14.02.2018[24084]

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες | Βοηθητικά Κείμενα

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες | Βοηθητικά Κείμενα

https://www.lawspot.gr/node/256580