Κατηγορία: Ταμεία

Απόφαση Δ.Σ του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση Δ.Σ του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2017

http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD